Jak zostać naszym członkiem?

Aby stać się członkiem RWR z przynależnością do Oddziału Myślenice trzeba wykonać następujące czynności:

  1. Pobrać formularz członkowski (dostępny tutaj), który po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście (po wcześniejszym kontakcie z nami) lub listownie do biura RWR Oddział Myślenice: 32-400 Myślenice, ul. Ogrodowa 19 A.
  2. Jeżeli zgłaszający jest ratownikiem, należy dołączyć poświadczenia uprawnień ( kpp, inne uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym, stopień ratownika ).
  3. Na konto Oddziału wpłacić składkę członkowską na rok 2019 w wysokości 50 zł.

Nr konta do wpłaty: 02 8602 0000 0000 0282 8840 0001 w tytule wpisując imię i nazwisko, składka członkowska za 2018 r.

  1. Po wypełnieniu tych formalności, nowy członek otrzymuje kartę z halogramem na dany rok potwierdzającą członkowstwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Członkowie już przynależący do Naszego Oddziału proszeni są o wpłatę składki członkowskiej za 2019 rok dane do wpłaty punkt 3.

Zapraszamy w nasze szeregi!

RWR jest uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012
z dnia 17 października 2012 r.

Partnerzy