RATOWNIK WODNY

Ogłaszamy nabór na szkolenie ratowników wodnych
realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi

(Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych art. 15 ust. 4 z dnia 18 sierpnia 2011, Rozporządzenie MSW z dnia 15 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym).

Szkolenie jest organizowane przez Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej – Oddział w Myślenicach (podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012 z dnia 17 października 2012 r.), prowadzone będzie w Myślenicach przez instruktora ratownictwa wodnego Nr 86 INS.RWR/2014 mgr Wojciecha Pułka,

(wykaz instruktorówhttp://rwr.pl/oddzialy/zarzad-glowny/instruktorzy) oraz Ratowników Wodnych:

Myślenice: Karolina Grabowska-Pułka, Piotr Godula, Cezary Janicki, Sylwia Skiba

Zajęcia będą odbywać się na Pływalni oraz wodach otwartych:
Aquarius Myślenice, Zalew Rekreacyjny Sułkowice, Jezioro Dobczyckie

W terminie:
(TERMIN SZKOLENIA DO USTALENIA PRZY ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI KANDYDATÓW)

Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne w tym min. 20 zajęć teoretycznych oraz 43 zajęć praktycznych i zakończy się egzaminem po zdaniu którego wystawione zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne ze wzorem zawartym w ww Rozporządzeniu.

SZCZEGÓŁY ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU BĘDĄ ZNAJDOWAŁY SIĘ NA STRONIE

RWR jest uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012
z dnia 17 października 2012 r.

Partnerzy